Etažiranje

Etažiranje je postupak koji podrazumeva merenje unutrašnjih delova zgrade i obračun njihovih površina koje se iskazuju zajedno sa skicama u elaboratu etažiranja.

Elaborat etažiranja nekada je bio sastavni deo dokumentacije koja se odnosila na upis prava svojina ( Veljin zakon )

Šta se sve može etažirati?

Etažirati se mogu porodične zgrade sa 2 i više etažnih jedinica kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Etažirati treba uvek sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi.

Šta se postiže etažiranjem?

Etažiranje se koristi u postupku ishodovanja upotrebne dozvole, kao deo dokumentacije za utvrdjivanje korisnog prostora.

Etažiranje može biti sastavni deo ugovora o kupoprodaji ili nekog drugog ugovora…..

Etažiranjem nekretnine sudski vještak provodi građevinski proces (kompletan posao se sastoji još i od pravnog procesa) kojima se postiže pravna potvrda vlasništva.

Na taj način građevinski veštak postiže da etažirana nekretnina postaje stvarno vlasništvo upisom u katastar nepokretnosti.

Koji su dokumenti potrebni za izradu elaborata o etažiranju?

Za izradu elaborata o etažiranju potrebno je pribaviti sledeće dokumente:

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs

Prethodna | Naslovna | Kontakt
Comments Off on Etažiranje