Elaborat geodetskih radova

Elaborat geodetskih radova je sastavni deo dokumentacije kod ozakonjenja objekata i izrađuje ga geodetska firma sa odgovarajućom licencom

Comments Off on Elaborat geodetskih radova