Geodetske usluge

Geodetske usluge za katastar nepokretnosti

UPIS OBJEKTA U KATATSTAR NEPOKRETNOSTI

Obavljamo geodetski premer i izrađujemo elaborate za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Izrađujemo projekte preparcelacije i parcelacije u skladu sa potrebnim dozvolama i rješenjima.

 

Geodetske usluge za izradu projektne dokumentacije

Izrada grafičkih priloga za stručne podloge i idejna rješenja

  • Grafički prikaz planirane građevine izrađujemo u različitim razmerama na odgovarajućim podlogama (topografske karte,  osnovna državna karta, digitalni ortofoto, katastarske podloge) sa pripadajućim atributima (oznake lomnih tačaka, stacionaže, granice opština, gradova…).

Izrada posebnih geodetskih podloga za duge linijske objekte

  • Grafički prikaz planirane građevine na kopiji katastarskog plana, osnovnoj državnoj karti, digitalnom ortofotu, uzdužni profil građevine izrađen na temelju digitalnog modela terena.

Pregledna karta plinovoda

POSEBNA GEODETSKA PODLOGA

Izrađujemo posebne geodetske podloge u odgovarajućoj razmeri za:

  • projektovanje (idejni projekt – idejno rješenje građenja)
  • ishodovanje dokumenata i akata prostornog uređenja

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRTI STVARNOG STANJA

Izrađujemo geodetske situacije u svrhu ishodovanja uvjerenja o upotrebi građevine za legalizaciju objekata.

Geodetske usluge za izvođenje i praćenje građevinskih radova

ISKOLČENJE

Iskolčavamo objekte pre gradnje i izrađujemo elaborate iskolčenja.

Iskolčavamo međne linije (na temelju katastarskih podataka) i obeležavamo međne tačke na terenu.

GEODETSKO SNIMANJE VODOVA

Obavljamo geodetsko snimanje vodova (kanalizacija, vodovod,…) i izrađujemo elaborate za katastar vodova.

Za sve dodatne informacije, objašnjenja, ili ponudu slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs

Prethodna | Naslovna | Kontakt