Preuzimanje datoteke

Преузимање датотекеБрој преузимања: 3452

Информације о датотеци:
Назив: Поступак уписа права својине на објектима и земљишту на основу закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе…
Назив датотеке: postpak-upisa-prava-svojine-na-objektima-izgradjenim-bez-gradjevinske-dozvole.zip
Датум: 22.5.2013
Величина: 3,50 MB

 

Преузимање датотекеБрој преузимања: 2345

Информације о датотеци:
Назив: Поступак уписа бесправних објеката (елаборат геодетских радова)
Назив датотеке: BV-Postupak upisa bespravnih objekata (elaborat geodetskih radova) – 17.05.13.zip
Датум: 22.5.2013
Величина: 3,67 MB