Geodetski snimak

 

Geodetski snimak je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetskog premera, a još ga nazivamo geodetska situacija.

Šta sadrži geodetska situacija?

Geodetska situacija sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Visinski prikaz detalja prikazuje se izohipsama i tačkama sa pridruženom visinom.

Kada je potrebna geodetska situacija?

Na temelju geodetske situacije projektanti izrađuju projekte za izgrađene objekte bez dozvola.

Geodetska situacija, overena od nadležnog  katasttra, prilaže se zahtevu za izdavanje građevinske dozvole.

Koji dokumenti su potrebni za izradu geodetske situacije?

Za izradu geodetskog situacijskog  nisu potrebni nikakvi dokumenti.

Ko overava geodetsku situaciju?

Geodetsku situaciju ovjerava nadležni katastar i ovlašćeni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom.

 

Geodetska situacija

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs

Prethodna | Naslovna | Kontakt