Geodetsko snimanje vodova

 

Geodetsko snimanje vodova obuhvata premer položaja lomnih tačaka vodova, merenje visinskih lomnih tačaka vodova, ukrštanja sa ostalim vodovima i merenje pripadajućih objekata.

U katastru vodova vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, gasovodne i naftovodne mreže.

Geodetsko snimanje voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mere do priključnog mesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Na temelju geodetskog snimanja vodova izrađuje se geodetski elaborat za katastar vodova, za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu na vodu.

Geodetski premer položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.

Geodetski elaborat za katastar vodova sadrži skicu premera, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađenog voda na kojem su prikazane izmjerene tačke, kako su one spojene i nadmorske visine terena i voda.

Geodetski elaborat sadrži i popis koordinata izmjerenih tačaka, tehnički izveštaj, i dr. Geodetski elaborat snimanja vodova predaje se na pregled i overu u nadležni Katastar vodova.

Podaci iz elaborata unose se u katastar vodova.

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs

Prethodna | Naslovna | Kontakt