Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

 

 

Спидер Контакти

 

Legalizacija objekta

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 06.08.2012.

Rješenje o izvedenom stanju

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Kopija katastarskog plana

Izvadak iz zemljišne knjige

Posjedovni list

Rješenje o uvjetima građenja

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola – pečat pravomoćnosti

Lokacijska dozvola

Što su prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu?

Kako mogu upisati objekt u katastar i gruntovnicu, izgrađen prije 15.02.1968.g.?

Katastar

Satelitska geodezija

Koji je posao geodeta?Спидер Контакти

Gradski ured za katastar i geodetske poslove Zagreb

Arkod


Prethodna | Naslovna | Kontakt