Pravosnažna građevinska dozvola

Za upis objekta u katastar i zemljišnu, ili samo u zemljišnu knjigu, građevinska dozvola mora biti pravomoćna i konačna, a to znači da mora imati pečat pravomoćnosti.

Ukoliko nema, obratite se uredu koji je izdao tu građevinsku dozvolu i zatražite izdavanje klauzule pravomoćnosti.

Pravomoćna i konačna građevinska dozvola potrebna Vam je i prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde da za određenu građevinu nije u tijeku inspekcijski postupak.

 

Zahtjev za izdavanje potvrde da za određenu građevinu nije u tijeku inspekcijski postupak – obrazac

Uz popunjeni zahtjev za izdavanje potvrde prilaže se:

( Izvor: mzopu.hr)

  • original ili ovjerena preslika građevinske dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta sa klauzulom konačnosti i pravomoćnosti koja se vraća podnositelju u privitku potvrde odnosno obavijesti
  • dokaz pravnog interesa u slučaju da je podnositelj zahtjeva druga osoba od one kojoj je izdana građevinska dozvola
  • identifikaciju čestice (naziv ulice po katastru) ako je ista promijenjena od datuma izdavanja dozvole do datuma podnošenja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje potvrde predaje se:

  • za područje Grada Zagreba i Zagrebačku županiju na adresu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.
  • za ostala područja Republike Hrvatske na adresu najbliže Područne jedinice inspekcije u županiji.

Pregled adresa područnih jedinica Uprave za inspekcijske poslove


Arkod • Katastar • Zemljišna knjiga • Legalizacija objekta • Lokacijska dozvola •Građevinska dozvola • Rješenje o uvjetima građenja • Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora • Izvadak iz zemljišne knjige • Posjedovni list


 

Prethodna | Naslovnica | Kontakt